73 prosent av elevene som påbegynte videregående i 2011 hadde fullført innen utgangen av skoleåret 2015/16. Tallet er det høyeste siden målingene startet for 17 år siden, ifølge Utdanningsdirektoratet.Utviklingen fra 2010-kullet er imidlertid på beskjedne 0,3 prosentpoeng.Fortsetter utviklingen i dette tempoet, vil regjeringen være langt unna ambisjonen om at 90 prosent av elevene skal gjennomføre skolen innen 2030, mener Ap-nestleder Trond Giske.– Realiteten er at fortsatt er det 1 av 4 elever som ikke gjennomfører videregående opplæring. Det trengs en helt annen innsats i skolepolitikken for å nå målet om at flere skal fullføre opplæringen, sier han.Videre gjentar han Arbeiderpartiets mål om å ansette 3.000 flere lærere, gi alle søkere læreplass, ansette flere helsesøstre og gjennomføre tidlig innsats.Fortsatt et stykke igjenKunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener imidlertid hovedtallene, som også ble presentert av SSB i juni, er gode nyheter.–Frafall i skolen er en av våre største utfordringer. Jo flere som fullfører videregående skole, jo færre risikerer vi at havnet på Nav, sier han i en epost til NTB.Kunnskapsministeren mener imidlertid i likhet med Giske at det fortsatt er for mange som dropper ut av videregående.– Det er svært gledelig at den positive trenden fortsetter. Samtidig er det lenge igjen til vi kan si oss fornøyd. Det er fortsatt en del elever som dropper ut, og vi vet fra forskning at disse oftere vil slite med å beholde sin plass i arbeidslivet senere. Derfor må vi sammen sørge for at vi holder trykket oppe slik at enda flere ungdommer fullfører, sier han.– Må gjøre mer for yrkesfageneTallene viser også at det fortsatt er store forskjeller mellom elevene som har tatt studieforberedende studieprogram, og de som har tatt yrkesfaglige.86 prosent av elevene som tok studieforberedende, hadde bestått videregående innen fem år, mens tallet var 59 for de yrkesfaglige studieprogrammene.Ser man på Utdanningsdirektoratets  for gjennomføring på normert tid, går imidlertid utviklingen i gal retning både for yrkesfag og for studieforberedende.Lavest er andelen som fullfører på normert tid blant yrkesfagelever. 49,6 prosent av jentene i 2010-kullet hadde fullført og bestått på normert tid, mot 48,8 prosent av de fra 2011-kullet. Blant guttene går også tallet ned, fra 33,7 prosent blant dem som startet i 2010, til 33,3 prosent fra dem som startet i 2011.SV-leder Audun Lysbakken mener man må gjøre mer for disse elevene.– Regjeringen har sviktet yrkesfagene og har ikke tatt frafallsproblemene på alvor, sier Lysbakken, og etterlyser flere lærere og en mer praktisk og variert skole for å bøte på problemet.Mindre fraværI tillegg til at flere fullfører videregående opplæring, viste tall fra Utdanningsdirektoratet nylig at fraværet på videregående skole har sunket med 40 prosent etter innføringen av fraværsgrense i fjor høst.Fraværsgrensen innebærer at en elev ikke kan ha mer enn 10 prosent fravær i et fag for å få karakter i faget, uten å ha legeerklæring.(©NTB)