Før budsjettkonferansen overleverte organisasjonen en liste med 42 forslag til statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og resten av regjeringen. Håpet er å bidra til et grønnere statsbudsjett og sette fart på den grønne omstillingen i norsk økonomi, skriver .– Alle de 42 forslagene er nødvendige. Vi har sett en nedbygging av norsk natur med denne regjeringen, og vi ser at klimamålene for 2020 ikke kommer til å nås, sier fondets generalsekretær Nina Jensen.Ett av forslagene er at oljeselskapenes skattefordeler fjernes fullstendig. Skogvern og kamp mot forsøpling av havet er også blant forslagene. I tillegg mener WWF at både drivstoff og strøm bør bli dyrere. Jensen avviser likevel at dette vil gjøre at omstillingen vil svi for folk flest.– Det trenger ikke å koste mer dersom du tar miljøvennlige valg! Det er jo dette som kalles grønn skattepolitikk, sier Jensen. Hun ønsker fortsatt å beholde elbilfordelene og vil øke støtten Enova gir til å satse på fornybar energi.(©NTB)