Høyre lover flere voksne i barnehagen

Barnehage - Foto: Scanpix

Høyre vil sikre flere voksne, men lover ikke 50 prosent barnehagelærere i barnehagene fremover. Skuffende av kompetansepartiet Høyre, mener Utdanningsforbundet.

Høyre lover i valgkampen å innføre en norm for voksentetthet i norske barnehager innen få år. Normen innebærer at det skal være maksimalt tre barn under tre år per voksen og maksimalt seks barn over tre år per voksen.– En bemanningsnorm innen 2020 var også med i regjeringserklæringen for denne regjeringen. Nå lover vi å oppfylle dette løftet tidligere, trolig allerede neste år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.Når det gjelder det mangeårige kravet fra sektoren om at minst 50 prosent av de ansatte skal være barnehagelærere, vil Høyre imidlertid ikke forplikte seg. Partiet har isteden følgende formulering: «Samtidig skal vi ansette flere barnehagelærere, med mål om at halvparten av de ansatte skal være pedagoger». I dag er minstekravet én pedagogisk leder per sju-ni små barn og én pedagogisk leder per 14–18 store barn, og det gis fremdeles rundt 2.000 dispensasjoner årlig fra dette kravet, selv om antall dispensasjoner har gått kraftig ned de siste årene.Sparer på ufaglærteLeder Steffen Handal i Utdanningsforbundet kaller formuleringen skuffende og uforpliktende.– Det er et hav av forskjell på å innføre en lovfestet norm og å sette et mål, fastslår han overfor NTB.