- Må kjøpe Norske Skog for å unngå EØS-regler

Nei til EUs utreder tror staten må kjøpe hele Norske Skog om politikerne vil hjelpe selskapet for å unngå strid med EØS-reglene. 

Politikk

- Offentlig støtte som begunstiger en aktør er som hovedregel ikke tillat i EØS-regelverket. I særskilte tilfeller kan ESA godkjenne statsstøtte av hensyn til miljø eller sysselsetting, men ledigheten er neppe høy nok til at det skulle bli godkjent i Norge, sier Morten Harper, utreder i Nei til EU, til Klassekampen.Han understreker at ettersom selskapet også er et internasjonalt konsern, kompliserer det saken ytterligere.– Det er mulig å nasjonalisere selskaper innenfor EØS-avtalen, og staten kan kjøpe selskapet og drive det selv. Ved alle andre mellomløsninger vil EØS-regelverket slå̊ inn, sier Harper til avisen.Norske Skog har lenge slitt i et fallende avispapirmarked og har dessuten stor gjeld etter mange oppkjøp. I mai hadde selskapet en rentebærende gjeld på 6,4 milliarder kroner. Selskapet har frist til 11. august med å komme til enighet med kreditorene.(©NTB)

norske skog
eøs
Nyheter
Politikk