Undervisningsopplegget er tilpasset de ulike aldersgruppene i grunnskolen, dekker flere kompetansemål i skolen og er heldigitalt. Det er utviklet av Gyldendal for UNICEF og NRK.Elevene lærer om retten til utdanning og hvilke kontraster som finnes mellom deres hverdag og den hverdagen krigsrammede barn lever i.– Utdanning er en investering i fremtiden til hvert enkelt barn, men også i landets fremtid. Det er de som går i skolen i dag, som er lærere, elektrikere, mekanikere og leger i morgen. Utdanning er en hjertesak for meg, og jeg er glad for at barn i Norge får muligheten til å lære mer om viktigheten av utdanning – en rettighet mange i Norge tar for gitt, sier kunnskapsministeren til UNICEF.Pengene UNICEF samler inn, skal gå til utdanning av barn i krig og konflikt.(©NTB)