SV vil skille mellom innvandring og integrering

Audun Lysbakken mener regjeringen har «sauset sammen» debatten om innvandring og integrering.

– Jeg tror det er veldig dumt, sier SV-lederen.SV-leder Audun Lysbakken synes debatten om innvandring i Norge «utelukkende handler om hvor mange som skal få komme, på bekostning av integrering» skriver ABC Nyheter.– Ikke overraskende har debatten om innvandring og integrering blitt «sauset» sammen til en ting. Jeg tror det er veldig dumt, fordi integreringsdebatten handler om hvordan vi sammen skal skape et godt samfunn. Debatten om hvor mange som skal få komme til Norge, er en helt annen debatt, sier Lysbakken til avisen.Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein-Karlsen (Frp), sier innvandring og integrering er to temaer som henger nøye sammen og må sees som en helhetlig politikk. Han viser også til at regjeringens integreringsmelding og -tiltak fikk bred tilslutning i Stortinget.Lysbakken lanserer også en liste på seks kutt som han mener har svekket integreringen, blant annet kutt i norskopplæring og mindre penger til områdesatsinger og billigere barnehage eller skolefritidsordning i Oslo-bydeler med høy innvandrerandel.(©NTB)