I målingen, som Respons Analyse har utført for  har regnet ut på bakgrunn av snittet av nasjonale målinger hittil i september.Trass i en tilbakegang på 0,5 prosentpoeng og et svakt resultat, beholder Arbeiderpartiet posisjonen som største parti med 25,6 prosent.Tilbakegang for FrpFremskrittspartiet får den største tilbakegangen med 2,3 prosentpoeng til 14,3 prosent.Målingen viser samtidig at både SV og Senterpartiet rykker fram med 1,1 prosentpoeng til henholdsvis 7,3 og 9,9 prosent. For SVs del er dette partiets høyeste oppslutning i en Respons-måling siden februar 2009, skriver Aftenposten.Også Rødt går fram med 0,7 prosentpoeng til 3,1 prosent.Venstre krabber med knapp margin over sperregrensen til 4,5 prosent, mens MDG havner under. Oppslutningen om partiet er nesten halvert siden målingen i forrige uke, og partiet får bare 2,7 prosent.Bortsett fra MDGs nedgang er alle resultatene innenfor feilmarginen.Knappe marginerEt gjennomsnitt av siste ukes meningsmålinger, sammenlignet med forrige uke, viser derimot at MDG er over sperregrensen med 45, prosent, mens Venstre havner under med 3,9 prosent.– De fleste byråene har hatt borgerlig flertall de siste dagene. Men havner Venstre under sperregrensen og MDG kommer over, blir dette veldig fort en annen skål, sier Johan Giertsen i Poll of polls til Aftenposten.Torsdagens måling er den siste Aftenposten publiserer før stortingsvalget mandag.(©NTB)