Foreslår norskkrav for barnehageansatte

Regjeringen foreslår å innføre et nasjonalt krav om at personer som har et annet førstespråk enn norsk og samisk som vil jobbe i barnehage, må kunne godt norsk.

Forslaget ble lagt fram i statsråd fredag.– En av barnehagens viktigste oppgaver er å utvikle barnets språk, fordi språket er nøkkelen til lek og nye vennskap. Derfor er det viktig at barna har voksne rundt seg som kan hjelpe dem med å utvikle språket, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.Undersøkelser viser ifølge regjeringen at én av tre barnehagebestyrere som har minoritetsspråklige ansatte, har opplevd at disse ikke kan godt nok norsk til å snakke med foreldre, barn og kolleger.Regjeringens forslag innebærer at alle som søker jobb i barnehage framover, må ha avlagt en norskprøve og ha oppnådd et bestemt nivå på delprøvene i skriftlig framstilling, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon. Kravet gjelder først og fremst søkere uten barnehagelærerutdanning, og det er også unntak, blant annet for personer som har gjennomført opplæring i norsk i grunnskolen eller på videregående skole.Regjeringen foreslår at kravet ikke skal gjelde barnehager som gir et tilbud på et annet språk enn norsk.(©NTB)