Partiet er også det stortingspartiet som får størst andel av inntektene sine fra offentlig støtte, med 84,5 prosent. I antall kroner er de imidlertid et godt stykke unna Arbeiderpartiet og Høyre, som mottok henholdsvis 154 og 120 millioner kroner i offentlig støtte i fjor.Samlet sett mottok partiene 480 millioner i offentlig støtte i fjor, opp 8 millioner fra året før. Kun en gang tidligere siden 2005 har den andelen offentlig støtte utgjør av partenes inntekter vært høyere enn i fjor. Det var i 2006, da andelen var 76 prosent.Totalt hadde alle partiene 645 millioner kroner i inntekter i mellomvalgåret 2016, hvorav 51 millioner kroner var bidrag som kom utenfra. Høyre fikk mest med 17,5 millioner kroner, tett fulgt av Arbeiderpartiet med 16 millioner. Høyre drar inn mest fra privatpersoner og kommersielle foretak, men Ap henter seg inn igjen med i særklasse høyest inntekt fra organisasjoner i arbeidslivet.Samlet sett har partienes inntekter økt med 43 prosent siden 2005, med svingninger i valgår og mellomvalgår. Partiene får stort sett mer bidrag når det er valgår, noe som kan være noe av forklaringen på at de samlede bidragene i 2016 gikk ned fra 96,6 millioner i 2015.Partiene tjente 114,1 millioner kroner på egen virksomhet i fjor. Arbeiderpartiet henter inn mest, med 39,2 millioner.Kontingentinntektene er imidlertid høyere i Høyre, som dro inn 14,1 millioner derfra. Regjeringspartiet drar også inn mest på kapitalinntekter, mens Arbeiderpartiet henter inn soleklart mest fra posten «lotteriinntekter og lignende».(©NTB)