Frp vil legge rovdyr under Landbruksdepartementet

Etter sommerens ulveherjinger ønsker Frp at all rovviltforvaltning flyttes fra Miljødepartementet til Landbruksdepartementet.

– Når Fremskrittspartiet kommer i regjering igjen, vil vi kreve at det skal gjøres endringer i oppgavefordelingene i departementene. Det går enkelt og greit ut på at all rovviltforvaltning flyttes fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet, sier Frps landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen, som representerer Oppland på Stortinget, til Nationen.Han mener at Landbruksdepartementet kan forvalte rovdyr billigere og mer effektivt, og sier at de har et annet perspektiv på rovdyr, miljø og næringer enn Miljødepartementet.Sammen med Frps representant fra Hedmark, Tor André Johnsen, sier han at forslaget er presentert for deler av partiet med positiv respons. Positiv er også lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, som er sauebonde i Hedmark.– Kjempebra. Vi applauderer dette forslaget fra Frp. Småbrukarlaget har tidligere foreslått at rovviltforvaltninga bør flyttes til Landbruksdepartementet. Vi håper flere parti støtter Frp her, sier hun.(©NTB)