Hegnar: - En nyttig idiot for byrådet i Oslo

Det blir mer, ikke mindre, eiendomsskatt i Oslo i 2018 enn i 2017, fastslår Trygve Hegnar, og kaller Aftenposten for en nyttig idiot for det røde byrådet i Oslo.

Hegnar: - En nyttig idiot for byrådet i Oslo

Politikk
Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen torsdag 28. september 2017:Aftenposten harDa ArbeiderpartietAp kjørte under valgkampenInnbyggerne i OsloIngen kunne forutse boligprisveksten
både på vanlig reportasjeplass («Enige om å redusere eiendomsskatten») og på lederplass onsdag («Eiendomsskatten i Oslo skal reduseres») fått en fiks idé om at byrådet i Oslo i budsjettet for 2018, som ble lagt frem i går, vil senke eiendomsskatten.Det er feil. Eiendomsskatten vil ikke bli redusert for skatte-betalerne.Satsen for eiendomsskatt er fortsatt 3 promille. i 2015 argumenterte for innføring av eiendomsskatt, het det at 22 prosent av eierne ville få eiendomsskatt. Resultatet er at 28 prosent av boligeierne i år betaler eiendomsskatt. Dette skyldes i hovedsak at boligprisene har steget, noe Ap ble advart mot, men ikke lyttet til.I budsjettet for 2018 ville 37 prosent fått eiendomsskatt med uendrede regler, og også dette på grunn av stigende boligpriser. Dette er mye i strid med løftene fra 2015, og byrådet har derfor (fortjenestefullt nok) for 2018 økt bunnfradraget fra fire millioner kroner til 4,6 millioner kroner.Men det burde være opplagt, også for Aftenposten, at det å øke bunnfradraget, som gir færre boligeiere som må betale eiendomsskatt, ikke er det samme som å redusere eiendomsskatten.Oslo kommune regner nå med å ta inn 1,5 milliarder kroner i eiendomsskatt i 2018, hvorav en tredjedel kommer fra bolig og to tredjedeler fra næringseiendom. Langt over anslagene fra 2015. i 2015 hardt på at kommunen trengte pengene til helt nødvendige velferdsgoder, men i et budsjett på 70 milliarder kroner er denne koblingen, i beste fall, tendensiøs og upålitelig.Hvis bunnfradraget ikke var blitt hevet, ville eiendomsskatten innbragt 160 millioner kroner mer, men det er altså ingen reduksjon i eiendomsskatten når Oslo kommune gir avkall på en superprofitt. bør også vite (huske) at veksten i boligprisene i 2016 først vil slå inn for eiendomsskatten i 2018 fordi det er et etterslep (Oslo kommune bruker tall fra Skatteetaten og her er det et etterslep på to år).Aftenposten viser da også hvordan det slår ut for boligeierne i hovedstaden. En bolig med verdi på seks millioner kroner har i år fått en eiendomsskatt på 2.400 kroner, mens skatten til neste år blir 3.900 kroner. Det samme gjelder selvfølgelig for alle andre (og dyrere) boliger også.Det blir mer eiendomsskatt i 2018 enn i 2017.Og ikke bare blir det mer eiendomsskatt, med stigende boligpriser (som i 2016) blir det mer formuesskatt også. Dobbel skatt på boligen. i Oslo i fjor (23 prosent), men stigende boligpriser var ikke ukjent da byrådet innførte eiendomsskatten. Og når vi kommer til valget i 2019 vil det bli et sentralt valgkamptema.Byrådsleder Raymond Johansen har rett i at det finnes kommuner med mindre bunnfradrag og høyere skattesats(Johansen: «Vi gikk til valg på en moderat eiendomsskatt»), men kall det ikke en reduksjon i eiendomsskatten når bunnfradraget økes.Aftenposten behøver ikke være en nyttig idiot for det røde byrådet i Oslo.