Tall fra Kommunaldepartementet mandag viser at realveksten i årene 2005-2013, da de rødgrønne styrte landet, i snitt lå på 1,8 prosent, eller 0,6 prosent per innbygger. I årene 2009 til 2013 var veksten på 1,5 prosent, eller 0,2 prosent per innbygger.Under Høyre/Frp-regjeringen de siste fire årene har imidlertid realveksten i kommunesektorens frie inntekter i gjennomsnitt ligget på 1,9 prosent, 0,9 prosent per innbygger.– For 2017 er det lagt til grunn at ny informasjon om skatteinngangen tyder på at kommunesektorens skatteinntekter blir 4 milliarder kroner høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett, heter det i et skriftlig  fra kommunalminister Jan Tore Sanner (H) mandag.(©NTB)