Laveste nettoinnvandring siden 2006

Færre arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa er hovedgrunnen.

Hittil i år er nettoinnvandringen i Norge den laveste siden 2006. Færre arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa er hovedgrunnen, ifølge Aftenposten. Nettoinnvandring er differansen mellom dem som flytter til landet og dem som forlater det. I første halvår er nettoinnvandringen i Norge redusert til om lag 11.700 personer, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, skriver Aftenposten.I 2006 var tallene noe lavere de to første kvartalene.Tallene for 2017 viser at det er spesielt innflyttingen som går ned. Det skyldes færre arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa, at innvandring fra land i konflikt synker og utviklingen med at stadig flere svensker flytter hjem fortsetter.(©NTB)