Regjeringen forlenger fengselsavtale med Nederland

Norge har forlenget avtalen om leie av plasser i Norgerhaven fengsel i Nederland fram til oktober 2019, opplyser justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Per-Willy Amundsen (Frp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix.
Politikk
– Vi har besluttet å leie fengselsplasser i Nederland i ett år til og foreslår å bevilge 89,2 millioner kroner til dette på neste års statsbudsjett, sier justisministeren tilTirsdag orienterte han sin nederlandske motpart om at Norge ønsker å forlenge avtalen fram til utgangen av september 2019.Avtalen med Norgerhaven fengsel i Nederland ble inngått i 2015. Varigheten på avtalen var tre år, med mulighet til å forlenge i ett år av gangen.Selv om regjeringen fastholder at avtalen har vært en suksess som har bidratt til reduserte soningskøer i Norge, har flere vært kritiske til løsningen. Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger påpekte blant annet i en tilsynsrapport at innsatte som overføres til fengselet, ikke er sikret et tilstrekkelig vern av norske myndigheter mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling. Jusbuss har også uttalt seg kritisk til avtalen, mens Arbeiderpartiet har sagt at de vil si opp avtalen med Norgerhaven hvis de kommer i regjering.Justisministeren sier de har tatt sivilombudsmannens bemerkninger til etterretning.– De funnene som ble påpekt i rapporten, blir fulgt opp. Dessuten har soningsplassene i Nederland gitt oss muligheten til å redusere bruken av politiarrest, noe den samme sivilombudsmannen tidligere kritiserte oss for, sier Amundsen til Nettavisen.(©NTB)