– Det er en prioritet for oss å videreføre Telemark bataljon som i dag, sier Ine Eriksen Søreide til .Det er 470 soldater i Telemark bataljon. I forsvarsledelsens utkast til Landmaktutredningen som ble lagt fram i juni, blir det blant annet foreslått å flytte tyngdepunktet av landmilitæret mot nord med blant annet en ny kavaleribataljon i Finnmark. Konsekvensen kunne blitt en halvering av bataljonen i Rena leir.– Det blir ingen kutt i Telemark bataljon og vervingsgraden beholdes som i dag, sa forsvarsministeren da hun besøkte Rena leir onsdag.(©NTB)