Støre vil droppe avfallsdeponi – får refs fra flere hold

Norsk Industri mener Ap setter arbeidsplasser i fare ved å si nei til avfallsdeponi Brevik. Tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen reagerer også.

– Brevik er ut ifra alle faglige bedømminger et ideelt sted, sier Ap-veteranen til VG .Han er redd et nytt anlegg nå ikke vil stå klart i tide til å avlaste avfallsdeponiet på Langøya utenfor Holmestrand, som er nær ved å fylles opp.– Da kan vi få tilstander hvor gift blir liggende rundt omkring i påvente av lagring. Min erfaring er at uansett hvilket sted man velger, så vil det være sirkus og stor lokal motstand, sier Berntsen og tilføyer at Støre gjerne må ringe ham for råd.– Ny strategiRegjeringen bestemte seg i fjor for å utrede Brevik som alternativ til Norges neste, store avfallsdeponi for farlig avfall. Miljødirektoratet har konkludert med at Dalen gruver i Brevik er den best egnede plassen å legge deponiet, men motstanden er sterk lokalt, og Porsgrunn kommune har motsatt seg planene.Onsdag meldte NRK at Arbeiderpartiet nå akter å vrake planene.– La meg gjøre det helt klart: Hvis Arbeiderpartiet vinner valget, blir det ikke snakk om å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Brevik – eller andre steder – mot befolkningens vilje, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.Partiet vil isteden utarbeide en nasjonal strategi for å håndtere farlig avfall.– Der vil vi gjøre en helhetlig vurdering av behovet for deponi i Norge, både spørsmålet om avfall, gjenbruk samt deponi, sier Støre.ArbeidsplasserLeder i Brevik Vel, Thor Kamfjord, er jublende glad for nyheten. Det er ikke administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.– Dette er en dramatisk dum uttalelse fra Ap-leder Jonas Gahr Støre, sier Lier-Hansen til VG.– Det er igangsatt en uavhengig konsekvensutredning av de to aktuelle stedene, Brevik og Rausand i Møre og Romsdal. Når han verner Brevik før prosessen er ferdig, undergraver han hele arbeidet og setter flere tusen industriarbeidsplasser i fare, hevder Lier-Hansen og viser til at anlegget på Langøya anslås å være fullt i 2020 eller 2021.Ifølge Norsk Industri er minst 140 bedrifter helt avhengige av å levere giftig avfall.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også