Ja, det må vi gjøre, sier Støre til .– Vel så viktig er det at vi straks kan gå i gang med å håndheve det regelverket som er. Det gjøres ikke med tilstrekkelig styrke i dag, slik vi blant annet ser med regelverket for innleie, sier han.I en kronikk i avisa lørdag legger Ap-lederen fram partiets fireårsplan for det norske arbeidslivet: «Slik skal vi rydde opp».– Vi ga under vår forrige regjering Arbeidstilsynet mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr, men riksrevisor Per-Kristian Foss har senest denne uken påpekt at slike reaksjoner benyttes i altfor liten grad. Andre regelbrudd er så grove at det er brudd på straffeloven. Da snakker vi om bøter og fengsel.Andre tiltak er:* Doble fagforeningsfradraget for å heve organisasjonsgraden.* Regulere innleie fra bemanningsbransjen «langt strengere», og vurdere å forby det helt i byggebransjen, særlig i Oslo, for å sikre at innleie ikke fortrenger faste ansettelser.* Stille krav om flere lærlinger og faste ansettelser ved offentlige anbud, og skjerpe kravene til norsk som fellesspråk på arbeidsplassen.Støre seg for seg at endringene i arbeidsmiljøloven kan vedtas våren 2018.(©NTB)