Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 1. september 2017.Politikere fra partier som Venstre, MDG, SV og Rødt, samt mesteparten av de mest aktive i klimadebatten, har en sterk tro på at Norge rimelig lett vil skaffe nye «grønne» jobber i fremtiden. Mister Norge noen hundre tusen arbeidsplasser innen olje- og gassektoren, vil det snart være nok grønne arbeidsplasser.Om de tror det vil være jobber med samme inntektsnivå, og sikre og stabile jobber, sies det naturlig nok ikke så mye om, men alle hyller de nye arbeidsplassene de mener vil komme.Vi tror dette er altfor optimistisk og lettvint. Man kan ikke bare måke ut lønnsomme og gode arbeidsplasser innen olje og gass, og tro at det, i en tøff og hard internasjonal verden, vil være noe nytt der ute.Lederen i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schøtt-Pedersen, som delvis snakker for sin syke mor, har i en god artikkel vist til hvordan Norge historisk har bygget landet og velferden på naturressurser.Vi solgte klippfisk til Italia på 1300-tallet, trelast til Storbritannia og andre på 1600-tallet (til stor glede for norske seilskuteredere), vi begynte med bergverksvirksomhet, vi fikk (og får) kraft fra fosse-fallene, for 50 år siden begynte oljeeventyret og nå har vi også oppdrettsnæringen.Alt sammen naturressurser som har skapt vår velstand. Olje- og gassvirksomheten har, ifølge Schjøtt-Pedersen, gitt Norge 13.000 milliarder kroner, og halvparten av verdiene ligger fortsatt igjen på havbunnen.Det tankevekkende er at det har vært og er sterk motstand mot både gruvedrift, vannkraftutbygging, oppdrettsnæringen og nå olje- og gassnæringen.Noen vil skru av oljekranen, og ny leting skal ikke tillates.Bakgrunnen er at de gass- og oljeforekomster som allerede er funnet, angivelig vil gi klimagassutslipp som kloden ikke vil tåle (togradersmålet) og da er det, hevdes det, meningsløst å lete etter mer olje og gass.Vi er uenig i dette. Norge må fortsatt bygge fremtiden på vår viktigste naturressurs (ikke noe stygt sagt om de andre næringene), og da kan norsk olje og gass være like bra eller bedre enn andre lands atomkraft, kullkraft og olje.Vi tror norsk olje- og gassvirksomhet vil leve videre i 50–100 år til, og selv om det skulle være korrekt at verden ikke trenger mer olje og gass enn det som allerede er funnet (noe vi tviler sterkt på), så er det trolig det beste for Norge å satse videre på naturressursene. Vannkraft, olje og gass, aluminium, oppdrett og fiske og kanskje (men bare kanskje) sol og vind.Hva annet vi skal drive med er ikke lett å tenke seg. Politikerne har ikke en spesiell god historikk på nysatsinger og det feiles (selvfølgelig) mye i det private næringslivet også.Det eneste sikre er vel at Norge, i tillegg til naturressursene, må satse på utdanning og kunnskap. Det har vi hørt før, men det er viktig å se og vite at en stor del av vår velferd har vært og er basert på nærmest evigvarende naturressurser.En liten takk til Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.