– Statsministeren og jeg har gratulert ICAN, men vi kan ikke støtte et forbud i FN mot atomvåpen når ingen av de landene som har atomvåpen, er med. Og så lenge de landene har atomvåpen, så må NATO ha det, sier Brende i en kommentar til TV 2 om årets fredsprisvinner.Brende advarer om at forbudsvedtaket i FN heller kan svekke prosesser som er i gang på nedrustningsfeltet.– Det vi bør ha fokus på, er at Kim Jong-un og ikke-statlige aktører ikke får tak i atomvåpen. Det er ikke-spredning som er viktig, sier han.Brende har tidligere skildret forbudsarbeidet i FN som «populistisk» og uttalt at Norge tok et veivalg mot enkle løsninger ved å stemme nei til forslaget. På spørsmål om han ser likt på dette i dag, svarer Brende:– Det jeg sa, var at forbudsinitiativet i FN var et slag i løse lufta. Hva vil et vedtak om forbud hjelpe hvis ingen av dem som har atomvåpen skal være med? Hvis Norge, som medlem av NATO, skulle stemt for et forbud, ville det innebære at Norge måtte si at NATO måtte avskaffe sin atomstrategi samtidig som vi skal se på at andre land har atomvåpen. Det jeg er for, er at alle driver nedrustning, og at alle kan kontrollere at den nedrustningen skjer. Norge står stødig i sitt ankerfeste i NATO, og så lenge det er slik at andre land har atomvåpen, må NATO også ha det, sier Brende.(©NTB)