I dag lever halvparten av Asias innbyggere i byer, og den raske urbaniseringen har løftet 655 millioner mennesker ut av fattigdom, skriver Verdensbanken i en ny rapport.Ifølge rapporten er 250 millioner mennesker i Øst-Asia og Stillehavsregionen likevel bosatt i slummer. Brorparten av disse bor i Kina, Indonesia og på Filippinene.Verdensbanken mener den økende ulikheten blant byboere utgjør en stor risiko, og stadig flere byinnflyttere mangler tilgang til grunnleggende tjenester, bolig og arbeid, konstaterer bankens visepresident for regionen, Victoria Kwakwa.Verdensbankens spesialist på urbanisering, Judy Baker, mener de økende forskjellene vil kunne føre til sosial splittelse, særlig i byene der fattige og rike lever side om side.– Vi har sett i andre deler av verden at dette kan skape uroligheter, sier hun.Verdensbanken oppfordrer nå myndighetene til å hjelpe fattige i byene med å komme inn på arbeids- og boligmarkedet og til å bedre tilgangen til tjenester som offentlig transport.I Mongolias hovedstad Ulan Bator risikerer pendlere med lav inntekt i dag å måtte bruke opp mot 36 prosent av inntekten på bussbilletter.I Indonesia mangler 27 prosent av befolkningen i byene tilgang til sanitæranlegg, mens tallet er litt lavere på Filippinene. Der mangler 21 prosent tilgang på sanitæranlegg.(©NTB)