– Per i dag kan jeg ikke si at vi er klar til å gå inn i fase to av forhandlingene, sa EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker da forhandlingene ble debattert i plenum i EU-parlamentet tirsdag formiddag.Han kom med samme budskap i forbindelse med EUs digitale toppmøte i Tallinn i forrige uke.Håpet var opprinnelig at stats- og regjeringssjefene i EU skulle vedta åpning av fase to under sitt ordinære toppmøte i Brussel senere i oktober. Dette kan nå bli utsatt til neste toppmøte i desember.To faserI fase én er det vilkårene for selve skilsmissen som diskuteres. Tre spørsmål står da sentralt: rettighetene til EU-borgere i Storbritannia og briter i EU, Storbritannias bidrag til EUs budsjetter og ordningen langs grensa mellom Irland og Nord-Irland.EU krever at det må gjøres «tilstrekkelige framskritt» i disse diskusjonene før det kan bli aktuelt å åpne fase to, som også vil omfatte diskusjoner om overgangsordninger og det framtidige forholdet.Et viktig krav fra EUs side er at EU-domstolen må være garantist for rettighetene til EU-borgere i Storbritannia, påpeker EUs sjefforhandler Michel Barnier. Britene har ikke vært villige til å gå med på dette.EU krever også at britene må legge ut for alt de har vært med på å vedta i EUs langtidsbudsjetter.– Vi kan aldri godta at 27 land skal betale for noe som 28 medlemsland har vedtatt, sa Barnier under debatten i EU-parlamentet.