Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen onsdag 4. oktober 2017:I den valgkampevalueringDet er nesten slikVerre blir detØremerking av utvalgte avgifter
Arbeiderpartiet har gjort for å finne årsaken til valgnederlaget, har 9.530 av 55.000 partimedlemmer svart, og ikke mindre enn 30,8 prosent av disse viser til Aps løfte om å øke skattene med 15 milliarder kroner. Skatt var altså helt sentralt. Bare 10,8 prosent viser til Jonas Gahr Støres privatøkonomi.Spørsmålet er så om Ap-ledelsen har lært noe av dette, og svaret er trolig nei.Partisekretær Kjersti Stenseng avviser nemlig at skatteøkninger er en tapersak, og hun sier til Klassekampen at «partiet mislyktes med å forklare hvorfor partiet vil øke skattene. Det er ikke skatteøkning i seg selv som er problemet, men du må fortelle en historie om hvorfor det er viktig.» Så lister Stenseng opp flere lærere og ansatte i eldreomsorgen som eksempler på løft som kan rettferdiggjøre økt skatt. Dessuten, sier Stenseng, klarte ikke Ap å få frem «hvem som skulle betale mer skatt og hvem som skulle slippe.» at vi håper partisekretæren er like dårlig på analyse om fire år.Løftet om en skatteøkning på 15 milliarder kroner var samlet skatteøkning over fire år, det vil si at den årlige skatteøkningen skulle være under fire milliarder kroner. I et budsjett med rundt 1.300 milliarder kroner i utgifter blir det vanskelig å få velgerne til å tro at skatteøkningen ville kunne gjøre en forskjell. Det som sitter igjen i folks hoder, er bare kravet om mer skatt.Ap passerer ikke en gang det laveste hinderet. når Ap og Stenseng viser til at pengene skulle gått til flere lærere og ansatte i eldreomsorgen, og partifelle og ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, sier at «det er modig å gå til valg på økt skatt, men vi burde vært spissere og tidligere ut med hva vi ville bruke skattekronene på».Andre Ap-topper tror også at det ville gått bra hvis Ap i valgkampen hadde fortalt hva skatten (mer skatt) skulle gått til.Men er det rimelig å tro at velgerne tror det blir flere lærere eller flere hjelpepleiere på gamlehjemmet hvis de (eller andre) betaler mer skatt?Hvis det er så viktig, har man jo 1.200 milliarder kroner (før oljepenger fra Oljefondet) å ta av.Kanskje Ap-velgerne (de også) vil ha mer penger til vei, jernbane, rassikring, kreftforskning, mer politi, bedre forsvar, flere professorer og bedre universiteter. Blant mye annet. og deler av skatten er ikke noe vi driver mye med i Norge, og påstanden om at 15 milliarder kroner i økte skatter skal gå til flere lærere er, rett og slett, ikke troverdig.Vondt blir det selvfølgelig hvis velgerne heller vil ha billigere medisiner eller billigere mat.Hvis partisekretær Kjersti Stenseng og den øvrige Ap-ledelsen vil «spisse» skattebudskapet i 2021, kan de jo love mer skatt til pressestøtte, partistøtte, stortingsrepresentantenes lønn, nytt OL i Norge, VM på sykkel eller mer til forsvaret.Flere lærere holdt ikke denne gangen. Men Ap kan, håper vi, eksperimentere i 2021.Øremerking er stikkordet og 20 milliarder kroner i økte skatter kunne være et passende beløp.