Det er ikke godt å si hvorfor. Men på ett eller annet tidspunkt begynte produsenter å putte massevis av små plastflak og plastkuler i tannkremer og såper.Partiklene er så små at de skylles rett ut i havet, der de spises av fisk.Nå arbeider flere land for et forbud, og i Norge ble regjeringen allerede i fjor beordret av Stortinget til å ta tak i saken.– I første omgang følger vi opp dette ved å støtte prosessen for et europeisk forbud, sier Helgesen på telefon til NTB.Our OceansHan var fredag på Malta, der han deltok på den internasjonale havkonferansen Our Oceans sammen med USAs tidligere utenriksminister John Kerry og en rekke europeiske ledere.EU er i ferd med å intensivere kampen mot plastforurensning i havene, og Helgesen påpeker at felles innsats vil være mer effektivt enn at Norge tar grep alene.– Dette er en relativt liten kilde til spredning av mikroplast i Norge, og vi har relativt få produsenter av kosmetikk. Derfor har Miljødirektoratet anbefalt oss å støtte opp om en internasjonal regulering, som vil ha mye større effekt, sier Helgesen.Han forteller at Norge nå samarbeider med flere andre land for å få på plass et EU-forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter.På høringEU-kommisjonen har allerede sendt saken på høring, og Helgesen sier han anser det som sannsynlig at forbudet vil komme.– Men som i de fleste EU-prosesser på miljøområdet, er det noen som henger etter og motsetter seg det, sier han.De mest utålmodige vurderer derfor å innføre nasjonale forbud først. Det samme kan skje i Norge.– Jeg har godt håp om at dette skal komme på plass på EU-nivå, men vi utelukker ikke at vi på veien dit kan få et norsk forbud også, sier Helgesen til NTB.Flere kilderI EU-høringen listes flere mulige tiltak opp, deriblant et rent forbud, en ordning der produsentene frivillig går med på å fase ut plastpartiklene, en avgift på mikroplast eller tydeligere merking av slike produkter. Målet er å få en overordnet strategi på plass innen utgangen av året.Helgesen understreker at det finnes viktigere kilder til plastforurensning enn kosmetikk. Han nevner garn, søppel i strandsonen, gummistøv fra bildekk og granulat fra kunstgress som noen av de viktigste kildene.– Kroppspleieprodukter får stor oppmerksomhet fordi de fleste kan relatere til det. Men i innsatsen mot mikroplast må vi prioritere de største kildene enda høyere, sier Helgesen.(©NTB)