"Far filmer sitt alvorlig syke barn som blir undersøkt av legen og legger filmen ut på sin åpne Facebook-side» og «Bestemor filmer seg selv mens hun får cellegift, men filmen hun legger ut viser også andre pasienter som får samme behandling», er eksempler på situasjoner Høie vil ha debatt rundt, skriver Aftenposten.Han viser til en masteroppgave skrevet av barnesykepleierne Hilde Silkoset og Kristian Kjærnes.– De slår fast at slik eksponering kan være til skade for barnet og stiller spørsmål om hvordan barnet senere vil oppleve at bilder av dem som sårbare og syke ligger lett tilgjengelig ute på internett.Helseministeren har derfor satt ned et utvalg som skal diskutere dette. Han sier til avisen at profilering av barn og sårbare personer og hvor langt ansattes taushetsplikt strekker seg, er sentrale temaer for utvalget.Høie understreker at ytringsfrihet og personvern er grunnleggende rettigheter både for mottakere av tjenesten og for dem som yter dem.– Utvalgets arbeid skal ikke føre til innstramminger i medienes muligheter til å sette kritisk søkelys på offentlige tjenester, sier han.(©NTB)