Thommessen har representert Høyre på Stortinget siden 2001, og vært stortingspresident siden 2013. Han har vært en omstridt stortingspresident på grunn av byggesaken på Stortinget, og det har derfor vært knyttet usikkerhet til om Høyre ville gå inn for hans kandidatur.– Jeg er stolt og ydmyk over at Høyres stortingsgruppe har foreslått meg som stortingspresident. Jeg mener jeg har viktige erfaringer fra siste periode for nettopp å ta fatt på dette arbeidet, sier Olemic Thommesen.– Hvis jeg blir valgt på lørdag, ser jeg fram til å jobbe med det nye Stortinget på tvers alle partilinjer. Min dør vil være åpen, og jeg vil gjøre mitt ytterste for at Stortinget skal fylle sin rolle som landets viktigste demokratiske arena. Vi har mange oppgaver å ta fatt på. Blant annet ligger det klare bestillinger etter byggesaken i juni, sier han(©NTB)