Ingen kutt i eiendomsskatten på bolig

Regjeringen legger ikke opp til kutt i eiendomsskatten på bolig, men foreslår å innskrenke handlingsrommet kommunene har når de vil innføre eller øke skatten.

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til et annet. Tidligere kunne den økes med 2 promille, men nå foreslås grensen endret til 1.– Dette vil bedre skjerme de eiendomsskattepliktige mot raske skatteøkninger, sier finanspolitisk talsmann i Frp, Helge Andre Njåstad.I tillegg foreslås det å senke grensen for hvor mye kommunene kan kreve inn i eiendomsskatt det første året de innfører den – fra 2 til 1 promille.Det legges imidlertid ikke opp til noe tak for eiendomsskatten, eller noen innskrenkninger overfor de kommunene som allerede krever inn skatten.– Dette er første steg for oss i Frp i vår viktige valgkampsak om å få eiendomsskatten redusert og helst fjernet. Kommunene har i 2016 hatt rekordoverskudd og da er det rom for å begynne nedtrapping av denne skatten, sier Njåstad.(©NTB)