Listhaug vil unnta humanitære organisasjoner krav om arbeidstillatelse

Sylvi Listhaug (Frp) foreslår at utenlandske ansatte i humanitære organisasjoner skal unntas kravet om oppholdstillatelse på svært korte arbeidsoppdrag i Norge.

– Dette gjelder kun svært korte arbeidsforhold som er nødvendig å utføre i Norge. Kommer man fra et land hvor Norge krever visum ved innreise, må man fortsatt søke visum på vanlig måte, understreker innvandrings- og integreringsministeren.Etter dagens regelverk må utlendinger ha oppholdstillatelse med rett til å arbeide for å kunne på delta på for eksempel møter, strategisamlinger og opplæring i Norge.Departementet foreslår at utenlandske ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid, skal unntas kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold, ved deltakelse på kurs, seminarer og møter i Norge inntil 14 dager per kalenderår.Forslaget kommer etter at politiet i 2016 innledet utvisningssak mot to utenlandske ansatte i Flyktninghjelpen på grunn av manglende arbeidstillatelse for å delta på kurs.Forslaget er sendt på høring med frist 8. desember 2017.(©NTB)