Nei til livsforlengende medisin til syke barn

apotek, piller, medisin

Beslutningsforum for nye metoder sier nei til at norske barn kan få behandling med legemiddelet spinraza.

Ni barn har den alvorlige muskelsvinnsykdommen spinal muskelatrofi i Norge. Spinraza er den eneste medisinen på markedet som har livsforlengende effekt, og etter første leveår trenger barna med denne sykdommen fire injeksjoner i året.Medisinen koster imidlertid hele 1 million kroner per dose. Prisen var avgjørende for at Beslutningsforum sier nei til å innføre den til behandling på norske sykehus.– Vi vil si ja til legemiddelet, men vi er nødt til å si nei til prisen. Dette er et av verdens dyreste legemidler. Før vi kan si ja, ber vi om at produsenten reduserer prisen vesentlig. Den prisen legemiddelfirmaet krever er rett og slett uetisk, sier Lars Vorland, leder av forumet.(©NTB)