– Jeg ser at jeg kunne ha ordnet opp i dette tidligere, sa Støre på en pressekonferanse etter sentralstyrets møte mandag.Partilederen fikk negativ oppmerksomhet knyttet til tre saker som angikk hans privatøkonomi. Den første saken dreide seg om anklager om svart arbeid i forbindelse med bygging av en brygge i 2011. Det forklarte Støre med at avtalen han hadde gjort med sin avtalepartner, inkluderte skatt og moms, og at avtalepartneren hadde ansvaret for at arbeidet ble gjort hvitt av arbeiderne avtalepartneren benyttet.Den andre dreier seg om et selskap i et aksjefond som ikke følger Oljefondets retningslinjer. Støre forsvarte seg med at han mente at det var etisk forsvarlig, likevel solgte han seg ut av aksjefondet to uker før valget. Den siste saken dreide seg om et omstridt byggeprosjekt der det var avdekket arbeidsforhold uten tariffavtaler og med «løsarbeiderkontrakter». Partilederen solgte de få aksjene han hadde i prosjektet etter at arbeidsforholdene ble avdekket.Mange av respondentene blant medlemmene mente at dette burde ha vært «ryddet opp i» før valgkampen. Dessuten ble det påpekt at valgkampmedarbeiderne burde fått bedre informasjon slik at de kunne svare når de ble spurt om forholdene i møte med velgerne.