Utvalget skal ledes av siviløkonom Martin Skancke og skal levere sin innstilling til Finansdepartementet senest 14. desember 2018.Helt til slutt i mandatet til Skancke og hans utvalgskolleger presiseres det at utvalget ikke skal vurdere retningslinjer for finanspolitikken og investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland – oljefondet.– Utvalget har heller ikke som oppgave å foreslå tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, spesifikke tiltak for tilpasninger til endret klima, eller endringer i petroleumsskattesystemet eller i norsk petroleumspolitikk, opplyser .SkeptiskDette er leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, svært kritisk til. Han sier det virker merkelig at alt som har med oljefondet og norsk oljepolitikk å gjøre er utelatt fra utvalgets mandat:– Vi er positive til at det nedsettes et utvalg, men er skeptisk til at det kan se ut som at utvalget ikke skal få lov til å se på verken investeringsstrategien for oljefondet, petroleumsskattesystemet eller petroleumspolitikken. Petroleumspolitikken og oljefondets investeringsstrategi er de to største klimarisikofaktorene i norsk økonomi, sier Gulowsen til NTB.I SV er tidligere leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, og partikollega og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski, hoderystende til den lange listen over alt utvalget ikke skal få se på:– De enorme nedbørsmengdene på Sørlandet i høst, som vi må forvente mer av, viser at også Norge er sårbar for klimaendringene. Det er meningsløst at utvalget som skal se på klimarisiko for norsk økonomi ikke skal komme med forslag til hvordan vi kunne redusert denne risikoen, sier Haltbrekken og Kaski til NTB.For skrivebordsskuffeneBegge SV-representantene understreker at Norge med vår oljeavhengighet er i en sårbar posisjon om noe ikke gjøres.– Utvalget burde både sett på oljepolitikken, investeringspolitikken til oljefondet og sett på tiltak som reduserte faren for klimaendringer, men det får de ikke lov til. Det virker som om regjeringen har bestilt en rapport for en av skrivebordsskuffene i regjeringen, sier de to SV-erne.Miljøorganisasjonen Zero er noe mer positiv:– Å sikre en god og grundig vurdering av klimarisikoen i norsk økonomi er avgjørende for å kunne fatte gode beslutninger i årene framover. Klimaendringene i seg selv er en risiko, men endrer også det økonomiske bildet. Det er åpenbart at kostnadsutviklingen for sol, vind og batterier snur opp ned på hva som er lønnsomme investeringer, sier fagsjef Kåre Gunnar Fløystad i Zero.– Betydelig risikoHan sier det er viktig at utvalget vurderer den økonomiske risikoen for Norge når verden skal omstille seg fra fossile energibærere.– Det har stor betydning for norsk økonomi og næringslivets muligheter. Selv om noe har vært lønnsomt, blir det ikke nødvendigvis slik framover. Det er betydelig risiko for at utbyggingene på norsk sokkel vil få en helt annen lønnsomhet enn det man har sett til nå.Med på laget har utvalgsleder Martin Skancke professor Terje Aven ved Universitetet i Stavanger (UiS), forskningsdirektør Nalân Koç ved Norsk Polarsinstitutt, professor Klaus Mohn ved Norges handelshøyskole (NHH) og UiS, stipendiat Trude Myklebust ved Universitetet i Oslo, professor Linda Nøstbakken ved NHH og NTNU-professor Ragnar Torvik.(©NTB)