I en erklæring fra det sveitsiske utenriksdepartementet heter det at formell mekling ikke kan starte opp før begge parter er klar for det.Den katalanske leder Carles Puigdemont har bedt om internasjonal mekling, men i kunngjøringen fra Genève heter det at situasjonen som er oppstått i Catalonia, er et internt spansk anliggende.– Sveits tar ikke stilling og håper på en fredelig utgang gjennom dialog. Vi er i kontakt med begge parter, men forholdene ligger foreløpig ikke til rette for mekling. Det kan bare skjer når begge parter ber om det, sier det sveitsiske utenriksdepartement.(©NTB)