Høyre fremmet onsdag dagens stortingspresident Olemic Thommessen som kandidat som stortingspresident også for de neste fire årene.Etter det  vurderer Høyre å tilby Venstre det siste vervet i presidentskapet for å styrke båndene mellom partiene på borgerlig side. Den eneste aktuelle kandidaten er da Abid Raja.Fristen for å melde inn kandidater er torsdag, så Høyre må i løpet av dagen ta en avgjørelse om partiet skal fremme en egen kandidat eller overlate plassen til Venstre.Det skal velges en president og fem visepresidenter når Stortinget konstituerer seg lørdag.Både Ap, SV og Sp har gjort det klart at de ikke vil støtte Thommessen. Dermed ligger det an til at 79 av 169 stortingsrepresentanter ikke vil gi ham sin stemme.(©NTB)