OECD råder Norge til å beholde velferdsstaten

I flere år har OECD rådet Norge til å slanke offentlig sektor og kutte skatter.

«Finanspolitiske reformer bør ikke sikte på å redusere omfanget av Norges velferdsordninger og offentlige tjeneste. Disser er avgjørende for landets sosialøkonomiske modell, og spiller en avgjørende rolle i å gjøre økonomisk vekst inkluderende og i å sikre velferd», heter det i rapporten som Finansavisen refererer fra.Ifølge avisen råder OECD Norge til å finne en vekstfremmende skattemodell, sikre en kompetent arbeidsstyrke og å deregulere for å gjøre det enklere å drive økonomisk aktivitet.Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO viser til Perspektivmeldingen.– Den slo klart fast at hvis vi skal bevare oljefondet for kommende generasjoner, så er det ikke nok penger, gitt det eksisterende skattenivået og ressursutnyttelsen, til å opprettholde nivået på velferdsordningene.Konklusjonen hans er i tråd med dette.– Vi kan ikke opprettholde velferdsordningene med mindre vi gjør noe. NHO har ingen ambisjon om å bygge ned disse ordningene og det ville vært rart om nasjonen ble rikere og vi likevel bygget ned velferden. Men regnestykket ser for tiden ikke ut til å gå opp, sier han til avisen.(©NTB)Tirsdag passerte oljefondet 8.420 milliarder kroner i verdi.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også