Sandberg bedt om å droppe dispensasjoner i fiskefeide med Stortinget

KrF går sammen med de rødgrønne og ber fiskeriminister Per Sandberg (Frp) unngå nye dispensasjoner i deltakerloven for fiske. Det er i en flertallsmerknad i forbindelse med behandlingen av et representantforslag fra SV at stortingsflertallet kommer med disse signalene.Konkret bes Sandberg om ikke å benytte dispensasjonsadgangen i deltakerloven for at industrien kan eie kystfiskefartøy – før nærmere avklaringer er foretatt med Stortinget.– Det er bra at stortingsflertallet nå setter foten ned for fiskeriministerens forsøk på å uthule og snikliberalisere fiskeripolitikken, sier Aps næringspolitiske talsperson Terje Lien Aasland til NTB.StortingsmeldingEn samlet næringskomité ber dessuten regjeringen om å legge fram en egen stortingsmelding om fiskeripolitikken. SV, Ap og Sp foreslo også at endringer i regelverk og praksis i deltakerloven og havressursloven skulle stilles i bero i påvente av stortingsmeldingen, men dette er det ikke flertall for.Bakgrunnen for Sandbergs nyeste fiskefeide med Stortinget er anklagene om at han har tatt seg til rette og snikinnført nye regler i fiskeripolitikken.– Senest skjedde dette da han ga dispensasjon til en fiskebedrift i Vesterålen til å kjøpe kystfiskefartøy. Tidligere har adgangen til å gi dispensasjon kun vært knyttet til havfiskefartøy. Å avvike fra denne regelen er et så viktig prinsipielt spørsmål at Stortinget burde fått det til behandling, sier Aasland.AvviserPer Sandberg har selv avvist anklagene om at han tyr til snarveier for å endre deltakerloven for fiske. Men det har ikke vært til hinder for massiv kritikk fra Ap, SV og Sp.– Sandberg har ikke fått flertall for liberalisering. Nå forsøker han å dispensere seg til ny politikk, sa næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) til NTB nylig.Sandberg svarte med å beskylde Pollestad for uærlig spill.– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at lederen i næringskomiteen ikke har fått med seg forskjellen på aktivitetskravet og nasjonalitetskravet. Dispensasjonen vi har gitt, berører overhodet ikke nasjonalitetskravet, sier Sandberg.Han har flere ganger slått fast at deltakerloven ligger fast og at det ikke er grunn til bekymring knyttet til oppkjøp fra utenlandske aktører.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker