Sandberg slår tilbake i fiskefeide på Stortinget

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) avviser anklagene om at han tyr til snarveier for å endre deltakerloven for fiske. Men fullmaktene hans kan bli strammet inn.– Sandberg har ikke fått flertall for liberalisering. Nå forsøker han å dispensere seg til ny politikk, sier næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) til NTB.Sandberg svarer med å beskylde Pollestad for uærlig spill.Bakgrunnen for saken er at fiskebedriften Gunnar Klo i Øksnes i Vesterålen har fått dispensasjon fra den såkalte deltakerloven, som regulerer adgangen til å drive fiske og fangst.I utgangspunktet er det kun aktive fiskere som kan eie fiskebåter. Bedriften begrunnet ifølge Lofotposten sin søknad med at båteieren vurderte å selge og at fiskemottaket uten denne båten ville miste råstoffgrunnlaget sitt.LiberaliseringNoe av problemet, slik opposisjonen ser det, er at fiskeriet i og rundt Øksnes er svært aktivt.– Om begrunnelsen holder her, så er det vanskelig å forstå hvor man skal si nei. I praksis vil dette innebære en liberalisering som åpner for utenlandsk eierskap i norske fiskerier, sier Pollestad.Han får støtte av SVs Torgeir Knag Fylkesnes.– Sandbergs linje kan være begynnelsen på slutten for at fiskerne eier fiskebåtene. Jeg mener dette er en helt klar og bevisst strategi fra Sandbergs side. Han prøver å svekke deltakerloven, sier SV-representanten.Også Fiskarlaget, Fiskebåt og Kystfiskarlaget er kritiske til Sandbergs håndtering.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker