SSB-sjefen forhandler om sluttpakke

SSB-sjef Christine Meyer skal være i forhandlinger om betingelsene for å gå av som sjef.

Politikk

Målet er ifølge VG å få løst saken i løpet av helgen.Helt til midnatt torsdag forhandlet Christine Meyer, sammen med sin advokat Dag Steinfeld, om betingelsene for å gå av som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB), skriver VG.Hun lyktes da ikke i å bli enig med Finansdepartementet om en løsning som begge parter kunne leve med, ifølge avisen. Meyer skal være enig med departementet om at hun skal fratre så fort som mulig, men partene skal ikke være enige om omstendighetene rundt avgangen.Etter det VG kjenner til, fortsetter forhandlingene mellom Meyer og hennes advokat gjennom helgen.Målet skal være å komme fram til en løsning innen mandag.Kan bli omplassertNTB har fått innsyn i SSB-direktørens arbeidsavtale. Her går det fram at Meyer er «forpliktet til å finne seg i omplassering til andre arbeidsoppgaver» dersom hun ikke «innfrir stillings- og resultatkrav». Kravene er listet opp i avtalen. Det heter også at arbeidsgiver kan si opp arbeidsforhold «på de grunnlag og med de frister som følger av tjenestemannsloven».Ifølge jussprofessor Jan Fridthjof Bernt er det lite aktuelt at en toppleder på Meyers nivå blir omplassert, og at realiteten er at hun før eller siden må forlate stillingen.– Spørsmålet er på hvilke premisser det skal skje, sier han. Begge parter er lite tjent med at en oppsigelsessak går til domstolene. Her bør målet være å komme fram til en minnelig ordning – et forlik – der Meyer kan forlate stillingen med uplettet rulleblad, og på vilkår som hun kan akseptere.(©NTB)

ssb
christine meyer
siv jensen
dag steinfeld
sluttpakke
Nyheter
Politikk