SV refser Ap for taushet om skatteparadis

SV-nestleder Kari Kaski refser den gamle regjeringspartneren Arbeiderpartiet for unnfallenhet og manglende initiativ mot skatteflukt, men får svar på tiltale.

Kari Elisabeth Kaski - Foto - Scanpix

– Det er en påfallende taushet fra Arbeiderpartiet i debatten om skatteparadiser og skatteflukt, hevder Kaski.Hun anklager Ap for å vike unna debatten etter de siste dagers avsløringer i Aftenposten og en rekke andre medier. I tillegg finner hun det uforståelig at den gamle alliansepartneren stemte imot en rekke SV-forslag om skatteflukt i forrige periode.– Og for det tredje er det utrolig at partiet heller ikke denne gangen kommer med egne initiativ mot bruk av skatteparadiser når dette igjen er på dagsordenen. Ap har jo tidligere snakket om at denne saken er så viktig for dem, sier Kaski.