SV vil øke skatter og avgifter med 20,7 milliarder

SV plusser på 15,2 milliarder kroner i sitt alternative budsjett ved å øke skattene for landets rikeste. Økt barnetrygd, klimakutt og flere lærere prioriteres.

SV lånte slagordet «et budsjett for de mange, ikke for de få» fra britiske Labour, da de torsdag la fram sitt alternative budsjett for neste år.– Vi synes det er en passende tittel i en tid det er stor enighet om at Norge går mot tøffere tider, men stor uenighet om hvem som skal bære byrden, uttalte partileder Audun Lysbakken under fremleggelsen.Han anklaget regjeringen for å ha lagt fram et budsjett med mange kutt som rammer de som har lite penger, mens de rikeste får store skatteletter.– Vårt budsjett er et opplegg for å fordele byrdene annerledes. Vi vil at de med de bredeste skuldrene skal bære de største byrdene, uttalte Lysbakken.Partiet vil bruke 15,2 milliarder kroner mer til neste år enn det regjeringens budsjett legger opp til. De største satsingene går til tiltak for klimakutt, økt barnetrygd og flere lærere. Totalt vil partiet bruke 9,3 milliarder kroner til ulike miljøtiltak, særlig til tiltak for å kutte utslipp fra transportsektoren, samt 1,9 milliarder kroner til å øke barnetrygden.Inntjeningen skal skje i god SV-tradisjon med hardere skattlegging av de rikeste, og ved å flytte skatt fra arbeid til formue, arv og eiendom. Partiet vil videre gjeninnføre fordelsbeskatning for bolig og særlig øke skattleggingen av sekundærboliger.Totalt vil SV øke skatter og avgifter med 20,7 milliarder kroner, hvorav 8,3 milliarder kroner er skatter og 12,4 milliarder kroner er avgifter. Partiet kutter samtidig i oljepengebruken og vil bruke 6 milliarder færre oljekroner enn regjeringen.– Samlet sett vil de med vanlig og lav inntekt komme bedre ut med vårt skatteopplegg, mens de som har mest må bidra mer, sier finanspolitisk talskvinne Kari Elisabeth Kaski.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også