United States President Donald Trump speaks during the United Nations General Assembly at U.N. headquarters, Tuesday, Sept. 19, 2017. (AP Photo/Seth Wenig) Seth Wenig

USAs budsjettunderskudd øker kraftig

USAs budsjettunderskudd har økt kraftig siden Donald Trump overtok som president. Det gjør også handelsunderskuddet.

Budsjettunderskuddet i oktober var på 517 milliarder kroner, en økning på 37,9 prosent fra ett år tilbake da underskuddet var på 374 milliarder kroner, viser tall fra finansdepartementet i Washington.Underskuddet for budsjettåret 2017, som endte 30. september, endte på hele 5.446 milliarder kroner. Dette var en økning på 13,7 prosent fra det foregående budsjettåret.Analytikere tror at budsjettunderskuddet under Trump vil øke ytterligere, både som følge av de varslede skattekuttene og utgifter knyttet til gjenoppbygging etter orkaner.USAs handelsunderskudd med utlandet har også økt kraftig under Trump, selv om han gikk til valg på å redusere dette.I september var handelsunderskuddet på 354 milliarder kroner, en økning fra 348 milliarder kroner måneden før.Det totale handelsunderskuddet under Trumps ni første måneder i Det hvite hus var på drøyt 3.300 milliarder kroner, en økning på over 9 prosent fra samme periode i fjor.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også