16 OECD-land bedre enn Norge på velferd

Norge topper ikke listen over hvor stor andel av BNP ulike land bruker på offentlig velferd.

Netto bruker Norge 18 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på offentlige, sosiale utgifter som pensjoner, sykepenger og uføretrygd, skriver Klassekampen. Blant 33 OECD-land er Norge på 17.-plass. Frankrike er på topp, med 28 prosent av BNP brukt på sosialutgifter. Tallene gjelder for 2013 for de fleste landene.Rådgiver Alexander Berg Erichsen i Fagforbundet mener man må være forsiktig i tolkningen av slike sammenligninger og sier datagrunnlaget ikke alltid er helt sammenlignbart, men trekker også ut dette fra oversikten:– Dette viser at forestillingen om at vi har et for dyrt velferdssystem ikke stemmer. Selv om sysselsettingsandelen har falt litt i det siste, har vi fortsatt relativt mange i arbeid, sier han.Norges BNP er blant verdens høyeste, noe som trolig er med på å forklare 17.-plassen. Sjeføkonom Frederik I. Pedersen i 3F tror det vil være mer relevant å sammenligne utgiftene med BNP i Fastlands-Norge på grunn av den sterke oljenæringen. Men heller ikke våre naboland med lignende velferdssystemer har de høyeste sosialutgiftene.OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også