6.500 pasienter har sagt ja til behandlingen

Bent Høie Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix
Politikk

Rundt 6.500 pasienter har benyttet seg av tjenesten fritt behandlingsvalg. Tjenesten har vært blant Høyres ti helseløfter.– Det er svært gledelig at så mange pasienter har benyttet seg av ordningen. Fritt behandlingsvalg er en viktig del av pasientens helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).En ny rapport fra Helsedirektoratet viser at bruken av ordningen har økt betydelig i 2017, samt at en stor andel av befolkningen nå kjenner til ordningen.Fritt behandlingsvalg er en ordning som tillater at pasienter skal kunne velge om de skal bli behandlet på godkjent privat eller offentlig behandlingssted. Det offentlige tar regningen.Målet er å utnytte ledig kapasitet i det private slik at ventetiden går ned. Det skal også gi pasienter større valgfrihet og bidra til økt effektivitet i sykehusene.– Ordningen er en bred reform som reduserer ventetidene, øker valgfriheten og stimulerer de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Den største effekten vil komme ved at de offentlige sykehusene får mulighet til å behandle flere pasienter og øke bruken av anbud. Dette kommer alle pasienter til gode, sier Høie.

lege
sykehus
bent høie
Nyheter
Politikk