Ap vil ha fortgang i regler for gravide

Gravid - Foto - Scanpix

Arbeiderpartiet spør helseministeren når nye retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for gravide kan være på plass.Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap) har sendt skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H) om saken etter at et rådgivende utvalg nylig kom med sin innstilling, skriver Aftenposten. Utvalget sier blant annet at legemidlene som brukes i LAR, metadon og buprenorfin, ikke kan frikjennes for å kunne gi skader hos fosteret eller barnet.– Av hensyn til barnets beste haster det derfor med å få på plass retningslinjene for LAR, skriver Tellef inge Mørland til Høie.Høyre-statsråden svarer at reviderte retningslinjer først vil foreligge i 2019, ikke 2018, som først lovet. Det er ikke bra nok for spørsmålsstiller Mørkland.– Vi kan ikke gamble med disse barnas helse, sier han.Barneombud Anne Lindboe mener Helsedirektoratet umiddelbart må endre anbefalingene, og sterkt oppfordre kvinner som begynner i LAR til å bruke langtidsvirkende prevensjon.Høie mener det er en misforståelse at det skal ta to år å få på plass nye retningslinjer for gravide i LAR. Han sier at i 2019 skal nye retningslinjene være på plass for alle i LAR-programmet.– Jeg er helt enig i at når konsensusutvalget er kommet med så klare anbefalinger må Helsedirektoratet endre retningslinjene, sier helseministeren og sier han vil gi direktoratet i oppdrag å oppdatere retningslinjene raskt.