Borgartings førstelagmann gir seg

Førstelagmann Ola Dahl har søkt avskjed fra jobben i Borgarting lagmannsrett etter sju år som domstolens øverste leder.

I et brev til Domstoladministrasjonen skriver 58-åringen at han ønsker å slutte av helsemessige årsaker, skriver Rett24. Dahl har vært ved Borgarting siden 1999 og ble første lagmann i 2010. Han skal fortsette som dommer.– Det er riktig at Ola Dahl har søkt avskjed og skal gå over til lagdommerstilling. Stillingen som førstelagmann vil bli lyst ut like over nyttår. Lagmann Eirik Akerlie er konstituert som førstelagmann fram til 30. juni 2018, opplyser direktør Mari Trondsen ved Borgarting.Dahl tok juridisk embetseksamen i 1986 og har tidligere jobbet hos Sivilombudsmannen.Nylig ble det kjent at sorenskriver Geir Engebretsen i Oslo tingrett takker av til sommeren. Dermed må det finnes en ny leder til hver av de to største domstolene i landet.(©NTB)