Giske krever svar på hvor Jensen vil kutte

Arbeiderpartiet krever å få vite hvor finansminister Siv Jensen (Frp) vil kutte for å innfri løfter om milliarder i nye skattekutt.

Trond Giske - Foto: Scanpix
Politikk

– Ingen har noensinne hatt så mye oljepenger til disposisjon som Siv Jensen har, sa Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Trond Giske i finansdebatten på Stortinget mandag.– Vi er blitt mer oljeavhengig enn noensinne. Nå er festen imidlertid over, slo han fast.Ap-nestlederen viste til at store utgifter til folketrygd, en aldrende befolkning og Forsvaret i årene som kommer, binder opp handlingsrommet.– Med dette bildet har Frp gått til valg på 50 milliarder kroner i skattekutt. Hvor skal disse skattekuttpengene tas? Hvilke velferdsordninger skal skjæres ned? spurte Giske.– Marginal forskjell Jensen beskrev imidlertid forskjellen i oljepengebruk mellom regjeringens budsjetter og Aps alternative budsjetter som marginal og knapt merkbar.– Frp tallfestet ikke 50 milliarder i skattekutt. Men det er helt riktig at Frp ønsker å fortsette å redusere skatter og avgifter, det ligger fast. Det står i grell kontrast til Aps løfte om å skjerpe skattene, sa finansministeren.Hun viste til at Ap i sitt 2018-alternativ tok til orde for å skjerpe skattene med over 8 milliarder kroner.– Jeg mener det er gal politikk, sa hun.– Annen måteAp-leder Jonas Gahr Støre viste til fire store utfordringer han mener Ap har prioritert i sitt alternative budsjett: å få flere i jobb, stans i frafallet i skolen, bedre omsorg for stadig flere eldre og reduksjon i klimautslippene i tråd med Norges forpliktelser.Statsminister Erna Solberg (H) viste imidlertid til at regjeringen har tatt tak i de store utfordringene. Neste år fullføres skattereformen, og budsjettavtalen styrker rammevilkårene for gründere, fremholdt hun.Solberg etterlyste en budsjettdebatt som handler om mer enn bare hvilke ulike tiltak som burde fått noen millioner ekstra på statsbudsjettet.– Det er også mulig å få store resultater både gjennom små beløp, men også gjennom å gjøre ting på en annen måte, sa hun.Statsministeren brukte aktivitetsplikten for unge, arbeidstrening og kompetanse og regjeringens mye omtalte fraværsgrense for videregående skole.– Ny tid kommerFinansministeren erkjenner at Norge står overfor en ny tid i oljepengebruken fremover. Hun varslet at regjeringen legger opp til en nøytral finanspolitikk i 2018, og oljepengebruken over budsjettet anslås til under 3 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet.– Siden handlingsregelen ble innført, har sterk vekst i fondskapitalen gitt rom for at hver sittende regjering har kunnet øke bruken av oljeinntekter betydelig. Nå går vi inn i en ny tid. For det første gir lavere petroleumspriser mindre inntekter for staten. For det andre er anslaget for forventet realavkastning justert ned, fra 4 til 3 prosent, fremholdt Jensen.Etter vel to uker med forhandlinger inngikk regjeringspartiene Høyre og Frp 22. november en avtale om neste års statsbudsjett med Venstre og KrF.(©NTB)

trond giske
siv jensen
oljepenger
Nyheter
Politikk