Håper på pensjonsavtale innen mars

Samtalene mellom regjeringen og partene i arbeidslivet om en ordning for tjenestepensjon i offentlig sektor ble innledet mandag. 

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) håper at en avtale vil være på plass innen 1. mars.– Jeg er glad for at vi er enige om å ta opp igjen dette viktige arbeidet. De offentlige tjenestepensjonsordningene må tilpasses pensjonsreformen, sier Hauglie.Hun sier hensikten med arbeidet er å få på plass et nytt system som er mer fleksibelt for de ansatte, samtidig som det gjøres mer lønnsomt å stå i jobb etter fylte 62 år.Forhandlingene om ny tjenestepensjon i offentlig sektor havarerte i fjor vår fordi LO, YS, Akademikerne og Unio ikke fikk gjennomslag for kravet om streikerett og tariffesting.LOs utgangspunkt for forhandlingene er at de må sluttføres i hovedoppgjøret neste år. Samtidig har Hauglie lenge holdt fast ved at det er uaktuelt med tariffesting og streikerett.– AFP-ordningen er tariffestet i dag, men det som i dag ikke er en del av tariffavtalen, skal heller ikke inn i lønnsoppgjøret, sa hun til NTB tidligere i høst.(©NTB)