Hegnar om bompengene i Oslo: - Det vil svi

«En fin politikk for de rike», sier Trygve Hegnar.

Hegnar om bompengene i Oslo: - Det vil svi

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen fredag 15. desember 2017:Oslo følger i fotsporet til Bergen. På dager med svært dårlig luftkvalitet vil det bli innført såkalte beredskapstakster som skal få bilbruken ned. Fordi Oslo i oktober fikk en kraftig økning i bompengesatsene, inkludert rushtidsavgift, blir det ikke, som opprinnelig planlagt, en femdobling disse dagene, men «bare» en tredobling. Prisen for personbiler blir 177 kroner for hver passering og for lastebiler 579 kroner.Det vil svi.Oslos ønske og forslag, fremmet av samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg, måtte godkjennes av samferdselsdepartementet, og grønt lys er nå gitt av statsråd Ketil Solvik Olsen. Men det er knurrende. Han mener «politikere i Oslo og Akershus bør tenke seg nøye om før de griper til dette verktøyet», han hevder at «det finnes et mangfold av virkemidler som bidrar til bedre luftkvalitet og som ikke straffer innbyggerne økonomisk for å reise på jobb, hente barn i barnehagen og handle.»Det er mulig, men fordi vi tror på markedsprising også når det gjelder bruk av bil, er en kraftig økning av bompengeavgiften et ganske sikkert virkemiddel, gitt at det er dårligere luftkvalitet som kan bedres med færre biler i trafikken.Oslo har fått rushtidsprising (59 kroner) og det virker. Færre reiser i rushtidsperiodene. Bilistene tilpasser seg, og det burde ikke overraske noen. Men ikke alle kan tilpasse kjøringen, og blir rammet.De fleste bilistene vil trolig mene at svært høye bompengeavgifter noen få dager i året ikke betyr så mye (alle vil ha et bedre klima). Problemet hadde vært om Oslo innførte 177 kroner hele døgnet, for å ramme bilbruken generelt. Ingen har hittil lansert noe slikt, men Nguyen Berg har sagt at bilbruken skal ned og erstattes av kollektivbruk samt sykkel og gange, og det betyr høyere bompengeavgifter. 177 kroner på enkelte dager kan bare være begynnelsen på en tøffere prispolitikk.Få så for seg hvor raskt og hvor hardt parkeringsplasser i Oslo er fjernet, og verre (bedre) skal det bli. Beboerparkering er nesten skuebrød med en høy pris. En liten teknikalitet er at alle personbiler får den nye avgiften på 177 kroner, selv om det er stor forskjell på farlig NOX-utslipp fra dieselbiler og andre biler (bensin, hybrider osv).Det har også vært lansert forslag om at bensinbiler og tungtransport som tilfredsstiller såkalte Euro 6-krav, skulle slippe beredskapsavgiften, men byrådet gav blaffen i dette.Det lukter lang vei at politikerne i Oslo benytter alle muligheter de kan, for å få bilbruken ned, selv om mange er helt avhengig av bil til en rekke formål.Denne politikken kan man selvfølgelig diskutere, og MDG gir seg ikke så lett, men det er et faktum at (vesentlig) høyere bompengeavgifter virker (ville vært rart ellers). Alt vil derfor bli dyrere.Om kollektivtrafikken har kapasitet til å «overta» alle bilistene de dagene (ukene) beredskapstakstene settes inn, er lite trolig. Mange vil bli hjemme hvis de ikke kan og vil betale. Enda flere vil vurdere kjøp og bruk av elbil.En fin politikk for de rike.