Helsekommisjon legges til Stavanger

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten blir etablert i Stavanger i løpet av neste år. Kommisjonen vil ha rundt 20 heltidsansatte.Målet med kommisjonen er å lære av feil og forebygge svikt slik at helse- og omsorgstjenesten blir enda bedre og tryggere for pasientene, melder Stavanger Aftenblad.I byen er det flere kompetansemiljøer, blant annet på Stavanger universitetssykehus og på Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Universitetet, som er relevante for kommisjonen, ifølge avisen.