Måling: Flertallet vil beholde EØS-avtalen

Kun én av seks nordmenn vil melde Norge ut av EØS og erstatte avtalen med en handelsavtale med EU, ifølge ny meningsmåling.

Politikk

Spørreundersøkelsen er gjennomført av Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Her svarer 50 prosent av de spurte «nei» på spørsmålet om utmelding av EØS, mens 33 prosent svarer «vet ikke».– Dette er et uttrykk for at nordmenn har et trygt og avklart forhold til EU, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.Bakgrunnstallene for undersøkelsen viser at kun 10 prosent av Arbeiderpartiets velgere ønsker utmelding.Samtidig stemmer 38 prosent av Fremskrittspartiets velgere og 30 prosent av Senterpartiets velgere «ja» til utmelding. Blant Rødts og MDGs velgere er henholdsvis 26 og 27 prosent for utmelding.Støre påpeker at skepsis til avtalen også finner sted i Norge.– En avtale som sikrer vårt forhold til EUs indre marked, er vanskelig å elske. Det er ikke store visjoner knyttet til det. Det er en avtale som har sine begrensninger, og Norges innflytelse er liten.Sosialistisk Venstreparti, som ønsker å melde Norge ut av avtalen, har på sin side bare 14 prosent velgere som ønsker dette.Undersøkelsen er gjennomført blant tusen personer i perioden 28. november til 4. desember. Feilmarginen er på 3,1 prosent.(©NTB)

eøs
norge
Nyheter
Politikk