Norge og Polen undertegnet avtale om EØS-penger

Europaminister Marit Berger Røsland var onsdag i Warszawa for å undertegne en avtale om nærmere 8 milliarder kroner i EØS-midler til Polen. 

Roger Holmsen / SMK

Polen vil motta i alt 809,3 millioner euro i EØS-midler i årene fram mot 2021. Det aller meste av pengene kommer fra Norge.Forhandlingene om pengehjelpen var svært vanskelige. Grunnen var at Polen ønsket politisk kontroll over den delen av potten som skulle gå til sivilsamfunnet.Gjennombruddet i forhandlingene kom i oktober.– Vi er godt fornøyd med sluttresultatet. Vi har fått viktige prioriteringer fra norsk side inn. Det gjelder innovasjon og forskning, det gjelder energi og klima, og det gjelder justissektoren. Vi har også fått en god løsning når det gjelder fortsatt uavhengig og sterk støtte til sivil sektor, sier Røsland på telefon til NTB.For å få avtalen på plass måtte Norge gå med på å dele fondet for sivil sektor i to: et nasjonalt fond på 30 millioner euro og et regionalt fond på 23 millioner euro.– Det regionale fondet skal kunne støtte regionale og lokale initiativer og gi en bedre geografisk spredning av midlene. Dette var et polsk ønske, og vi kunne støtte det, sier Røsland.Fondsoperatørene skal være uavhengige av myndighetene. Polen vil ha en finger med i spillet når de skal velges ut, men Norge skal ha siste ord ved uenighet.(©NTB)