Regjeringen avviser at sukkeravgift er regelstridig

Regjeringen har ingen planer om å droppe innføringen av kraftig økt sukkeravgift fra nyttår. Avgiften er ikke statsstøtte, fastholder Finansdepartementet.

NHO mat og drikke klaget forrige uke avgiftsøkningen inn for EØS-avtalens tilsynsorgan ESA, som så har bedt den norske regjeringen uttale seg om saken.– ESA har nylig oversendt en klage til Finansdepartementet for kommentarer. Klagesaken gjelder avgiftsøkningene på særavgiftene for sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer fra årsskiftet, sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) til NTB onsdag.– Finansdepartementet mener at særavgiftene ikke innebærer statsstøtte, og kan ikke se at ESA har grunnlag for å suspendere avgiftsøkningene. Vi er nå i kontakt med ESA der vi fastholder dette synspunktet. Vi vil kommentere klagen til ESA ytterligere på nyåret, legger han til.NHO krever at ESA kommer med en såkalt midlertidig forføyning, som vil sørge for at sukkeravgiften ikke innføres før den er grundig vurdert av ESA. I praksis vil en slik beslutning måtte komme i løpet av denne uken, siden avgiften planlegges innført fra nyttår. EØS-tilsynet har aldri tidligere kommet med en slik midlertidig forføyning, men vurderte det i forbindelse med flypassasjeravgiften.I den borgerlige budsjettavtalen økes avgiften på sjokolade- og sukkervarer med 83 prosent, mens avgiften på alkoholfrie drikkevarer økes med 42,3 prosent. Det gir anslagsvis to milliarder kroner til statskassen neste år.(©NTB)